Modada marka olmak ve tanınmışlık aynı şey değildir. Modada ekol olmak gerekir.

Ferruh Karakaşlı