art of thıngs

KATEGORİ: ABSTRACTS

“Abstracts” kategorisinde ise gözün ve aklın iktidarında şekillenen, anlamlanan formlamalara şahit oluyoruz. Saf zihnin üretiminden çıkan ve estetik algısı ile harmanlanan yenilikçi tavırda, karanlık içindeki aydınlık gibi ancak zıtların bir arada var olmasıyla sağlanabilecek olan kusursuz dengeyi olabilecek en saf haliyle görüyoruz. Yer yer renk bloklarıyla sağlanan bu duygusal dışavurum adeta ekspresyonizmin içsel öznelliği ile karşımıza çıkıyor.

Stylish Innavators – 120×100 cm

Balance – 80×100 cm

Instagram - 35x50 cm
Future Dreams - 50x70 cm
Red Man - 50x70 cm
Cigar Lovers World - 50x70 cm
Viennise - 80x160 cm
Friendly Ghost - 50x50 cm
Secret Intentions - 70x70 cm
The Intruders - 80x100 cm
Turmoil - 60x80 cm

Dorius – 70×70 cm

Hypocritical - 70x70 cm
Teo - 70x100 cm
Heroes - 50x50 cm

Blocks – 55×60 cm

Dancing Species - 50x50 cm

KATEGORİ: AUTHENTICS

“Authentics” kategorisinde masum, naif bir noktadan evrilen duygusal bir dışavurumdan bahsetmek mümkün. Burada samimi, kaotik ve düşsel bir dünyada iyi ve kötüden habersizce uyum içinde yaşamayı bilen sürrealbir oluşum içindeki karakterlere tanıklık ediyoruz. Deformasyonlara, karanlık ve aydınlık tezatlıklarına bakmaksızın tuvalde oluşan bu dünya toplumdaki normları yeniden sorgulatırcasına bir tavırda dimdik karşımızda duruyorlar. Kullanılan renk paleti tablodan tabloya polikrom ve monokrom olarak değişiklik gösterirken, tüm bu lekeler dinamizmi artırıcı birer öğeye de dönüşüyor.

Mosaic - 100x150 cm
Curious - 100x130 cm
Child’s Dream Under Control - 100x130 cm
Authentics in Orange – 100x80 cm
World Under Control – 70x50 cm
Lonely in Crowd – 70x50 cm
Mystique – 80x70 cm
Childs Dream 5 – 80x80 cm

Metaverse Preporation – 90×90 cm

All Welcome – 100x70 cm
Jude’s Party II – 30x30 cm
Family Matters – 30x30 cm
Jude’s Party I – 30x30 cm

Innocents – 120×100 cm

Jude’s Red Party I - 50x50 cm
Jude’s Red party II - 50x50 cm
Tolerance - 60x60 cm

Moody Blues – 70×70 cm

Blue Harmony - 110x160 cm
Childrens Song – 100x210 cm
Jude’s Party – 100x140 cm
Minel’s Wonderworld - 80x70 cm
Solute to Vienna - 50x120 cm
Screens of Memory - 70x120 cm
Assembly I - 90x70 cm
Assembly II - 90x70 cm
Welcome to our world - 50x50 cm

Bedri – 90×80 cm

Energy Booster - 80x80 cm

High Mood – 50×70 cm

Enigmatic Dance - 60x80 cm

KATEGORİ: METAMORPHOSIS

“Metamorphosis” Ferruh Karakaşlı’nın en son üretimlerinden oluşan bir kategoridir. Renk bloklarıyla dinamik bir oluşum sunan bu kategoride yer yer geometrik altyapılı figüratif detaylar da görmek mümkün. Ferruh Karakaşlı’nın renkçi tarafını yeniden deneyimlememizi sağlayan bu resimler organik çizgiler ve fırça darbelerinin duyguları açığa vuran özgürlüğü ile hayat buluyor. Söz konusu organik çizgiler resim düzleminde bir dinamizm sağlama konusunda öncülken aynı zamanda derinlik katma noktasında da rol oynar. Stilize figürlerle yarattığı dünyasının yanında izleyenin gözlerinde ve zihninde anlam bulabilecek bir başkalaşım hikayesi sunan tamamen soyut ve renkçi eserleri de bu kategoride bulmak mümkün.

Metamorphosis 2 - 60x60 cm
Metamorphosis 3 - 60x60 cm
Secrecy - 60x60 cm
The Gang - 60x60 cm
-M- 70x70 cm
The Red Cat 60x60 cm
Metamorphosis 0 - 100x130 cm
Naives - 80x80 cm

Metamorphosis 1 – 60×60 cm

Indecisive – 55×60 cm

Embracing - 70x70 cm

Block Ideas – 50×50 cm

Block Ideas – 50×50 cm

Relax- 100x150 cm

KATEGORİ: RULERS

“Rulers” kategorisinde distopik bir dünyanın otoriter figürlerinden bahsetmek mümkün. Bu figürler nazik yanları olan mücadele içinde yaşayan yalnızlıklarıyla baş başa bir halde görünüyorlar. İzleyiciyi içsel bir sorgulamaya yönelten, hükmedici rol biçilmiş bu figürler sakladıkları veya kaçtıkları düşünceleriyle ve bastırdıkları sesleriyle mücadele içinde var oluyorlar. Serbest fırça darbeleriyle ve polikrom renk anlayışıyla çizgisel formlamalar oluşturulurken girift imgeler de eserlere zenginlik katıyor.

Little Man - 20x50 cm
Stylish Smoker - 40x80 cm
Wait and See - 50x70 cm

Viennese Friends – 100×100 cm

Author - 50x60 cm
Hidden Thoughts - 60x80 cm

He Knows It All 90×90 cm

Little Big Hero - 50x50 cm

Coffee Fortune Telling – 60×60 cm

Respect to neo Rusputin – 50×70 cm

Mediator – 50×70 cm

Different Opinions - 50x70 cm
Father & Son - 50x70 cm
Little Voice - 50x70 cm
Insignificant Guides - 50x70 cm
Deceider - 50x50 cm

Grandma in Control – 100×170 cm

Transformation – 80×100 cm

The Ruler – 70×70 cm

Dark Side of the Moon - 70x100 cm
Purity - 70x100 cm

Mentor – 90×80 cm

Corona Anxiety – 50×70 cm

Viennise Symphony – 110×110 cm

KATEGORİ: TRANSFORMERS

“Transformers” kategorisinde neşeli ve içten figürlerin teslimiyet içinde dönüşümlerine tanık oluyoruz. Ağırlıklarından sıyrılmış bu karakterler kalabalık içinde düşünceli bir var olma halini aklın sınırlarını zorlayan bir form bütünlüğü içinde yaşıyorlar.

Blood Diamond - 150x100 cm
M.E. - 140x100 cm

Mio – 150×100 cm

Warriors – 40×80 cm

Holy Visit - 50x50 cm
Unusual Visitors - 50x50 cm

Pets – 100×80 cm

Festival of Species – 80×120 cm

June Mood in Bodrum - 50x50 cm
Animals & Men - 90x130 cm

Charming – 100×100 cm

Different Minds – 80×60 cm

Different Minds II – 60×80 cm

Deja Vu – 120×100 cm

Dreamers – 50×70 cm

KATEGORİ: URBAN TRIBE

Duygusal dayanışmayı ve aile kavramını öncülleme amacıyla nispeten küçük gruplar halinde bir araya gelen genç şehir insanları, bir alt kültür temsilcisi niteliğindedirler. Popüler kültürün bir parçası olan bu gruplar, Ferruh Karakaşlı’nın tuvalinde renklerin çarpıcı kullanımıyla şık ve karakteristik bir görünüme bürünüyor. 2000’lerin sokak modası fenomeninin de büyük ölçüde kaynağını oluşturan, moda ile ilintili varlıklar, gizlenmiş detaylar ve geometrik çözümlemeler ile karşımıza çıkıyor. Ana akımdan farklı ancak birbirleriyle ortak hedefleri ışığında birlik olan; bears, chaps, furries, ganguregirls, otakularve rockabilities grupları çizgisel bir üslup çerçevesinde görülüyor. Resim düzleminde zaman zaman kalın kontürler ile ayrılan formlar zaman zaman birbiri içinde çözünürcesine bir araya geliyor. Bunun yanında büyük resimdeki karmaşık görünüm ardında bir mozaiğin taşları gibi birbirini tamamlayan biçimsel bir kompozisyon izleyenlerle buluşuyor.

June Mood in Bodrum - 50x50 cm
The Gang II - 80x80 cm
Decision Time - 80x80 cm
Smelling Success - 80x80 cm

Repo Day – 80×80 cm

All For One – 80×80 cm

The Gang IV - 80x80 cm
The Gang III - 80x80 cm
Tribal Gang in New York - 70x80 cm
Triple Rejection - 60x60 cm
Bewildered - 60x60 cm
Choices - 100x100 cm

Marcus – 60×60 cm

Secrets – 70×50 cm

Pets – 80×100 cm

Vote For Me - 100x170 cm
Urban Tribe - 100x120 cm

Theory – 100×120 cm